Các Mẹo Vặt Về Tiền Bạc

Làm Thế Nào Để Xoay Xở Khi Thiếu Tiền Mặt

Tất cả chúng ta đều thiếu tiền mặt trên căn bản thường xuyên. Và hầu hết chúng ta đều không có bất cứ khoản tiền để dành sẵn, hoặc không có đủ để giải quyết vấn đề theo cách chúng ta muốn. Vậy chúng ta có thể làm gì khi chúng ta thiếu tiền mặt?

Có một con số đáng ngạc nhiên các cấp khoản có sẵn cho một số các nhu cầu căn bản của quý vị. Hãy kiểm tra trên trang mạng của money-happy để tìm thông tin đó.

Một điều không được liệt kê trên trang mạng của Money Happy là một sự thực rằng hầu hết các nhà thờ sẽ cố gắng để giúp các thành viên một số tiền trợ giúp khẩn cấp để mua hàng tạp phẩm, hoặc có sẵn các túi hàng tạp phẩm để quý vị có thể tiết kiệm tiền bạc cho các nhu cầu khác.

Hãy có kế hoạch để nhận các túi hàng tạp phẩm trong một vài tháng (hoặc lâu hơn) từ nhà thờ tại địa phương quý vị, hoặc tại trung tâm cao niên (nếu quý vị già), hoặc từ kho thực phẩm của quận hạt quý vị để quý vị có thể tiết kiệm tiền bạc cho các việc khác.

Bấm vào đây để có các nguồn tài liệu trợ giúp tại Các Quận Hạt của Santa Clara và San Mateo. Chúng tôi sẽ thêm vào các đường nối mạng cho các quận hạt khác trong những tuần và tháng sắp tới.

PHẦN KẾ TIẾP: TÔI CẦN MỘT TẤM LƯỚI AN TOÀN!