Các Mẹo Vặt Về Tiền Bạc

Tạo Tín Dụng

Việc tạo lập tín dụng thì cực kỳ quan trọng cho cuộc sống tài chánh của quý vị. Tín dụng tốt là điều thiết yếu, dù là quý vị muốn mua một căn nhà hoặc một chiếc xe, mua bảo hiểm hoặc một đơn vị trong chúng cư (apartment), hoặc có thể ngay cả trả tiền đặt cọc ít hơn cho các tiện ích như điện, nước, sưởi.

Tạo Tín Dụng

Những Vòng Tròn Cho Vay (Lending Circles)

 • Một sự chọn lựa an toàn và hợp túi tiền cho bất cứ người tiêu thụ nào đang muốn vay một số tiền nhỏ.
 • Đặc biệt hữu ích cho những ai không có điểm tín dụng hoặc có điểm tín dụng xấu.

Một tổ chức bất vụ lợi chú trọng vào Những Vòng Tròn Cho Vay Mission Asset Fund, viếng trang mạng MissionAssetFund.org để biết thêm chi tiết.

Trước tiên, Những Vòng Tròn Cho Vay là gì?

Những Vòng Tròn Cho Vay cho mượn tiền mà không tính tiền lời để giúp những người tham dự lập tín dụng và vay được một khoản tiền nhỏ, đủ khả năng để hoàn trả. Sáu cho đến mười người hợp lại với nhau để lập thành một nhóm và quyết định số tiền cho vay trong nhóm của họ, ví dụ mười người tham gia với số tiền cho vay là $1,000. Mỗi tham dự viên có thể có một mục đích khác nhau cho việc mượn tiền, thanh toán hóa đơn y tế, trả dứt nợ hoặc để đóng học phí.

Ví dụ, 10 tham dự viên mỗi người đóng $100 mỗi tháng, số tiền đó tổng cộng thành $1,000, sẽ được đưa cho một người trong số 10 tham dự viên mỗi tháng, cho đến khi tất cả các tham dự viên đã vay được $1,000.

Các tham dự viên trong Vòng Tròn Cho Vay hàng tháng phải trả số tiền giống nhau từ $50 đến $200. Số tiền này được Mission Asset Fund (MAF) báo cáo cho các văn phòng tín dụng. Sau khi hoàn tất chương trình, nhiều tham dự viên lập được điểm tín dụng lần đầu tiên hoặc cải thiện được số điểm tín dụng xấu.

Các bước của Chương Trình Những Vòng Tròn Cho Vay:

 1. Nộp đơn
  • Điền vào một mẫu đơn trên liên mạng
  • Học lớp giảng dạy về tài chánh
  • Điền vào bản thăm dò trên liên mạng
 2. Gia nhập
  • Định ra số tiền vay và giấy xin vay nợ
  • Ký giấy tờ mượn nợ
 3. Dự phần
  • Các số tiền trả được báo cáo cho các công ty tín dụng
  • Các bản kê khai tài chánh được gửi bằng email hằng tháng
  • Nhận tiền vay khi đến lượt quý vị

MAF đặt trụ sở tại San Francisco, California nhưng hợp tác với các cơ quan trên toàn quốc để mở rộng việc tiếp cận Những Vòng Tròn Cho Vay.


Các Nguồn Trợ Giúp Tài Chánh Cộng Đồng

Các Nguồn Trợ Giúp Tài Chánh Cộng Đồng (Community Financial Resources, viết tắt CFR) giúp các cư dân có lợi tức thấp và trung bình bằng cách nghiên cứu để tạo các sản phẩm và dịch vụ hợp túi tiền, các sản phẩm và dịch vụ này được cấu tạo để giúp cho quý vị tránh các chi phí không cần thiết trong lúc quý vị đang nhận các dịch vụ mà quý vị cần. Cách thức để nhận các sản phẩm của họ là liên lạc với một cơ quan cộng đồng nào có làm việc với CFR.

Đây là các sản phẩm của CFR:

Thẻ Tín Dụng Visa Trả Tiền Trước của CFR (CFR Prepaid Visa Debit Card) được cống hiến với sự hợp tác của ngân hàng US Bank. Thẻ này là điểm khởi đầu tốt cho những người tiêu thụ nào không có giao dịch với ngân hàng và muốn có một cách an toàn để tiết kiệm tiền và để nhận tiền.

 • Không lệ phí khi đổi chi phiếu lấy tiền mặt hoặc không lệ phí ngân hàng!
 • Ký thác tiền trực tiếp vào trương mục
 • Không lệ phí hàng tháng
 • Không đòi hỏi phải có số tiền tối thiểu trong trương mục
 • Có các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa việc rút tiền quá lố
 • Không tính lệ phí cho chi phiếu không tiền bảo chứng hoặc không tính tiền phạt
 • Kết nối với trương mục tiết kiệm để dễ dàng dành dụm hơn
 • Theo dõi một cách dễ dàng kết toán trương mục thông qua các tin nhắn, email, hỏi qua điện thoại hoặc kiểm tra trên liên mạng
 • Xin một thẻ trương mục sở hữu chung để có thể cùng nhau trả tiền các hóa đơn trên mạng và kịp thời hạn một cách ít tốn kém.
 • Lấy lại được tiền mặt miễn phí tại các máy rút tiền tự động ATM có tham dự chương trình
 • Xài được bất cứ nơi nào mà thẻ Visa được chấp nhận

Thẻ Lập Tín Dụng Có Bảo Chứng (Secured Credit Builder Card) được cống hiến thông qua Trung Tâm Phối Hợp Liên Hiệp Tín Dụng Liên Bang (Cooperative Center Federal Credit Union), thẻ này kết hợp việc tiết kiệm và lập tín dụng.

 • Mở thẻ này chỉ với số tiền nhỏ là $200 trong một trương mục tiết kiệm và bắt đầu lập hoặc sửa chữa điểm tín dụng của quý vị!

Hãy nhớ rằng phải luôn luôn:

 • Trả tiền hằng tháng cho thẻ đúng hạn
 • Chỉ dùng 30% mức tín dụng cho phép của quý vị
 • Ngay cả nếu quý vị đã có một thẻ tín dụng, điều tốt là nên có thêm những khoản giao dịch mua bán trong báo cáo tín dụng của quý vị
 • Làm tăng thêm giới hạn mức tín dụng của quý vị bằng cách tăng thêm tiền bảo chứng của quý vị.

Thẻ tín dụng có bảo chứng là gì?

Các khoản vay mượn của Fresh-Start hoặc Credit-Builder, cũng còn được gọi là các thẻ tín dụng có bảo chứng, cho phép quý vị lập tiết kiệm và đồng thời lập tín dụng. Một thẻ tín dụng có bảo chứng hoạt động y như một thẻ tín dụng bình thường, nhưng mức giới hạn tín dụng của quý vị tùy thuộc vào việc quý vị ký thác bao nhiêu tiền bảo chứng trong trương mục tiết kiệm của mình. Trương mục tiết kiệm là của quý vị, và quý vị có thể lấy ra bất cứ số tiền nào trên mức bảo chứng. Liên Hiệp Tín Dụng cho quý vị mượn tiền theo số tiền ký thác bảo chứng trong trương mục tiết kiệm của quý vị. Khi quý vị cho thấy rằng quý vị có thể trả tiền đúng hẹn, họ báo cáo các sự trả tiền này cho các Văn Phòng Tín Dụng, và điều này cải thiện tín dụng của quý vị.

Các điều lợi:

 • Không đòi hỏi phải có điểm tín dụng
 • Không lệ phí hàng năm
 • Số Xác Định Cá Nhân Của Người Đóng Thuế (ITIN) hoặc Số An Sinh Xã Hội được chấp nhận
 • 10.25% Trên Tiền Lời Chính APR

Tại sao tôi phải quan tâm đến điểm tín dụng của mình?

 • Vay mượn với tiền lời thấp
 • Vay nợ mua nhà trả góp với lãi suất dễ có thể trả hơn
 • Không cần phải đặt cọc số tiền lớn để lắp đặt điện, nước, sưởi
 • Được xem xét khi nộp đơn xin thuê nhà và khi xin việc làm.

Để tìm hiểu thêm về CFR và các nguồn trợ giúp mà họ cống hiến, hãy viếng trang mạng:  http://communityfinancialresources.net/

Hãy liên lạc HERA để được giúp đỡ nộp đơn xin Thẻ Tín Dụng Visa Trả Tiền Trước (Prepaid Visa Debit Card) của CFR
Trang web của HERA   
email (thư điện tử) của HERA   
Điện thoại HERA: (510) 271-8443
Quý vị cũng có thể gửi email cho CFR theo địa chỉ CFR sa support@cfrcard.org.