Đừng mượn tiền của những nơi cho vay nặng lãi kiểu ứng tiền trước trả lại vào ngày lãnh lương (pay day loans) hoặc các âm mưu tài chánh khác mà có thể dẫn đến việc bị rắc rối lớn trong tương lai.
Chúng tôi có thể giúp giới thiệu quý vị đến những nơi cho vay hoặc trợ cấp đáng tin cậy, cho dù quý vị có thể cần tiền vì bất cứ lý do gì.
Money Happy! tìm ra tiền cho quý vị giá rẻ và nhanh chóng!

Tiền của bạn cần là gì?

Nợ mua nhà trả góp (Mortgage)

Các chương trình thông qua chương trình Giữ Căn Nhà Của Quý Vị tại California (Keep Your Home California); chương trình Trợ Giúp về Nợ Mua Nhà Trả Góp cho Người Thất Nghiệp, chương trình Trợ Giúp về việc Phục Hồi Hợp Đồng Nợ Mua Nhà Trả Góp, Chương Trình Giảm Nợ Tiền Vay Chính (Principal) và Chương Trình Trợ Giúp Chuyển Tiếp.

Thẻ Tín Dụng (Credit Card)

Thêm các thẻ tín dụng với lãi suất có thể trả nổi.

CThuộc Y Học (Medical)

Tiền cho vay và các cấp khoản giúp quý vị trả các hóa đơn y tế đã quá hạn.

Vận chuyển (Transportation)

Các khoản tiền cho vay với lãi suất có thể trả nổi và cấp khoản để mua xe hoặc sửa xe, và các nguồn trợ giúp về phương tiện chuyên chở công cộng miễn phí và hợp túi tiền.

Điện, Nước, Sưởi (Utilities)

Tiền cho vay và các cấp khoản để giúp trả các hóa đơn điện, nước, sưởi đã quá hạn.

Thuê nhà (Rent)

Các cấp khoản giúp trả tiền thuê nhà còn thiếu, tiền đặt cọc bảo đảm và trợ giúp dọn vào.

Cơ Sở Kinh Doanh Nhỏ (Small Business)

Tiền cho vay với lãi suất có thể trả nổi, từ những nơi cho vay tiếng tăm để giúp quý vị khởi sự hoặc phát triển cơ sở kinh doanh nhỏ của mình.

Giáo dục (Education)

Tiền cho vay với lãi suất có thể trả nổi và cấp khoản cho các chi phí học hành (học phí, sách vở, v.v…).

Cá nhân (Personal)

Tiền cho vay với lãi suất có thể trả nổi, dành cho các nhu cầu khác.

Hãy Khôn Ngoan Về Tiền Bạc

Tìm Các Sự Chọn Lựa Thay Thế Khác Có Thể Trả Nổi

Các Mẹo Vặt Về Tiền Bạc
Về Chúng Tôi

Trang mạng được thiết kế và điều hành bởi Các Cố Vấn Viên về Gia Cư và Quyền Lợi Kinh Tế (HERA).

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp tất cả những người dân California có lợi tức thấp và trung bình xây dựng một tương lai tài chánh an toàn.

Tìm Các Sự Vay Mượn Thay Thế Khác Có Thể Trả Nổi

Thoát khỏi các nơi cho vay nặng lãi theo kiểu ứng tiền trước trả lại vào ngày lãnh lương (pay day loans), tìm các sự chọn lựa tài chánh khác mà không bị bóc lột.
Các Mẹo Vặt về Tiền Bạc của chúng tôi có thể giúp quý vị kiểm soát được tài chánh của quý vị.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI PHÓ KHI THIẾU TIỀN MẶT

Tất cả chúng ta đều thiếu tiền mặt trên căn bản thường xuyên. Vậy chúng ta có thể làm gì khi chúng ta thiếu tiền mặt?

TÔI CẦN CHIẾC LƯỚI BẢO VỆ AN TOÀN! TÔI PHẢI LÀM GÌ?

Hãy nghĩ đến việc tiết kiệm và các thẻ tín dụng. Các phương tiện và lời khuyên để giúp quý vị.

THOÁT KHỎI KHÓ KHĂN NỢ NẦN

Mỗi loại nợ khác nhau có các quy định cũng như giải pháp riêng để đối phó với nợ nần dễ dàng hơn. Nói cách khác – chuyện đó có thể phức tạp. Chúng tôi có thể giúp!

CÁC LIÊN HIỆP TÍN DỤNG 101

Các Liên Hiệp Tín Dụng thường cống hiến sự phục vụ khách hàng tốt hơn so với các ngân hàng vì khi quý vị là một thành viên, quý vị không chỉ là một khách hàng mà còn là một người có cổ phần.

TẠO LẬP TÍN DỤNG

Tạo lập tín dụng có thể là điều cực kỳ quan trọng cho cuộc sống tài chánh của quý vị. Money Happy! có các mẹo vặt về việc làm thế nào để tạo lập tín dụng của quý vị.
You Have Alternatives!