Mga Tuntunin at mga Kundisyon

 

Kami ay nagtitipon lamang ng personal na impormasyon kung ito ay iboboluntaryo sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng isang email o pagsusumite ng isang pormularyo. Kung wala kang anumang gagawin sa panahon ng iyong pagbisita sa website nguni't mag-browse o mag-download ng impormasyon, aming awtomatikong kokolektahin at itatago ang sumusunod na impormasyon tungkol sa iyong pagbisita:

  • Ang Internet Protocol Address at pangalan ng domain na ginamit, nguni't hindi ang email adres. Ang Internet Protocol Address ay isang numerong tagapagpakilala na itinakda sa iyong tagapagbigay ng serbisyo ng Internet o nang direkta sa iyong kompyuter. Ginagamit namin ang Internet Protocol Address upang idirekta ang trapiko ng Internet sa iyo at makagawa ng mga istatistikang ginamit sa pangangasiwa ng site na ito;
  • Ang uri ng browser at operating system na ginamit mo;
  • Ang petsa at oras na bumisita ka sa site na ito;
  • Ang mga web page o mga serbisyo na ini-akses mo sa site na ito;
  • Ang website na binisita mo bago nagpunta sa website na ito;
  • Ang website na binisita mo habang papaalis ka sa website na ito; at
  • Kung nag-download ka ng isang pormularyo, ng pormularyo na nai-download.