Patakaran ng Pagkapribado

 

Kami ay maaaring mangolekta at magtago ng impormasyon tungkol sa iyo kapag gumamit ka ng website. Ginagamit namin ang impormasyon upang tuparin ang iyong mga kahilingan, ibigay ang maayos na paggana ng website, pabutihin ang kalidad ng website, gawing mas personal ang iyong karanasan, subaybaya ang paggamit sa website, o magbigay ng katugunan sa mga ikatlong-partidong negosyo na nakalaista sa Serbisyo, at sumunod sa mga legal na obligasyon. Hindi namin nirerenta o binibenta ang iyong personal na impormasyon kahit kanino man.